GXW4104

GXW4104

4FXO 2RJ-45 10/100MB
รายละเอียดสินค้า
 • 4 หรือ 8 พอร์ต
 • 2 พอร์ตเครือข่าย 10/100 Mbps
 • รองรับตัวแปลงสัญญาณที่ครอบคลุม ID ผู้โทร แผนการโทรที่ยืดหยุ่น และการป้องกันความปลอดภัย
 • การป้องกันความปลอดภัยขั้นสูงด้วย SRTP
 • ออกแบบและทดสอบความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบกับ IP-PBX ชั้นนำ ซอฟต์สวิตช์ และสภาพแวดล้อมแบบ SIP
 • PSTN Failover เมื่อไฟดับ


 • 4 หรือ 8 พอร์ต
 • 2 พอร์ตเครือข่าย 10/100 Mbps
 • รองรับตัวแปลงสัญญาณที่ครอบคลุม ID ผู้โทร แผนการโทรที่ยืดหยุ่น และการป้องกันความปลอดภัย
 • การป้องกันความปลอดภัยขั้นสูงด้วย SRTP
 • ออกแบบและทดสอบความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบกับ IP-PBX ชั้นนำ ซอฟต์สวิตช์ และสภาพแวดล้อมแบบ SIP
 • PSTN Failover เมื่อไฟดับ

ไม่มีวิดิโอ