เครื่องโทรศัพท์มาตรฐานโชว์เบอร์

เครื่องโทรศัพท์มาตรฐานโชว์เบอร์

PH-359
รายละเอียดสินค้า

-บันทึกการโทรออก 12 หลัก 5 รายการ
-บันทึกการโทรเข้า(ถ้ามีเบอร์โชว์) 12 หลัก 38 รายการ
-จอแสดงผลข้อมูลหมายเลขการโทร12 หลัก
-ปรับสัญญาณกระดิ่ง 20 แบบ
-ใช้งานเป็นเครื่องคิดเลข
-พักสายด้วย FLASH เพื่อโอนสายผ่านตู้สาขาโทรศัพท์
-ช่วงเวลา FLASH สามารถปรับได้
-ปุ่ม REDIAL เพื่อโทรออกซ้ำหมายเลขเดิม
-ปุ่ม Hand Free สนทนาสองทิศทางโดยไม่ยกหู-บันทึกการโทรออก 12 หลัก 5 รายการ
-บันทึกการโทรเข้า(ถ้ามีเบอร์โชว์) 12 หลัก 38 รายการ
-จอแสดงผลข้อมูลหมายเลขการโทร12 หลัก
-ปรับสัญญาณกระดิ่ง 20 แบบ
-ใช้งานเป็นเครื่องคิดเลข
-พักสายด้วย FLASH เพื่อโอนสายผ่านตู้สาขาโทรศัพท์
-ช่วงเวลา FLASH สามารถปรับได้
-ปุ่ม REDIAL เพื่อโทรออกซ้ำหมายเลขเดิม
-ปุ่ม Hand Free สนทนาสองทิศทางโดยไม่ยกหู


ไม่มีวิดิโอ