WV-S6532LN- กล้อง IP

WV-S6532LN- กล้อง IP

รายละเอียดสินค้า

กล้องเครือข่าย IR PTZ แบบ Full HD 22x

 • Full-HD 1920x1080 60fps
  • การมองเห็นสีในเวลากลางคืน (0.001 ถึง 0.015 lx)
  • การส่องสว่าง IR ระยะไกล
  • การเคลือบ ClearSight
  • กลไกการแพน/เอียงเกียร์ที่ทนทาน
  • iA (อัตโนมัติอัจฉริยะ)
  • รวมใบอนุญาต i-VMD


กล้องเครือข่าย IR PTZ แบบ Full HD 22x

 • Full-HD 1920x1080 60fps
  • การมองเห็นสีในเวลากลางคืน (0.001 ถึง 0.015 lx)
  • การส่องสว่าง IR ระยะไกล
  • การเคลือบ ClearSight
  • กลไกการแพน/เอียงเกียร์ที่ทนทาน
  • iA (อัตโนมัติอัจฉริยะ)
  • รวมใบอนุญาต i-VMD

ไม่มีวิดิโอ