เครื่องบันทึกภาพ IP CAMERA (7000 Series)

เครื่องบันทึกภาพ IP CAMERA (7000 Series)

HP-7816H2
รายละเอียดสินค้า
 • เครื่องบันทึก NVR 16 ช่อง / 265+
 • รองรับ 4K (8MP. 3840×2160)
 • 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1.3MP, 1.0MP
 • PlayBack 4K 1 ช่อง, 4MP 2 ช่อง, 2MP 8 ช่อง (15fps)
 • รองรับ Hard Disk 20 TB (2 pcs.)
 • รองรับ HDMI output max. 4K,  VGA
 • รองรับ Audio
 • รองรับ 0  2 ช่อง
 • GUI Language Support English, Thai, Chinese, Etc.
 • Featuer Suppor PID/LCD/SOD/PD/FD/CC
 • Onvif Support Onvif2.6
 • Cloud P2P (QRCODE)
 • แอพพลิเคชั่น hiviewHD


 • เครื่องบันทึก NVR 16 ช่อง / 265+
 • รองรับ 4K (8MP. 3840×2160)
 • 8MP, 5MP, 3MP, 2MP, 1.3MP, 1.0MP
 • PlayBack 4K 1 ช่อง, 4MP 2 ช่อง, 2MP 8 ช่อง (15fps)
 • รองรับ Hard Disk 20 TB (2 pcs.)
 • รองรับ HDMI output max. 4K,  VGA
 • รองรับ Audio
 • รองรับ 0  2 ช่อง
 • GUI Language Support English, Thai, Chinese, Etc.
 • Featuer Suppor PID/LCD/SOD/PD/FD/CC
 • Onvif Support Onvif2.6
 • Cloud P2P (QRCODE)
 • แอพพลิเคชั่น hiviewHD

ไม่มีวิดิโอ