NEC

NEC

SV9100
รายละเอียดสินค้า
UNIVERGE SV9100 Communications เป็นระบบสื่อสารที่สมบูรณ์พร้อมฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการสื่อสารในปัจจุบันและในขณะเดียวกันก็พร้อมรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตอีกด้วย.


ระบบสื่อสารอัจฉริยะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก

UNIVERGE SV9100 Communications เป็นระบบสื่อสารที่สมบูรณ์พร้อมฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาการสื่อสารในปัจจุบันและในขณะเดียวกันก็พร้อมรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตอีกด้วย

NEC SV9100 เริ่มต้นที่ 4 สายนอก 8 สายใน ขยายได้สูงสุด 400 สายนอก (Trunk Ports) 896 สายใน (Extension Ports)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
สายใน Analog , Digital , IP Phone
– จำนวนหมายเลขภายในดิจิทัลสูงสุด 896 Hybrid Extensions
– จำนวนหมายเลขภายในธรรมดาสูงสุด 896 Analog Extensions
– จำนวนหมายเลขภายใน IP สูงสุด 896 IP Extensions (IP-MLT/STD-SIP)
สายนอก ISDN , Analog , IP Trunk
– จำนวนสายนอกธรรมดาสูงสุด 400 Analog
– จำนวนสายนอกดิจิทัล ISDN วงจร E1 สูงสุด 400 ISDN PRI(2M)
– จำนวนสายนอกแบบ IP สูงสุด 400 IP Trunks (SIP/H323)

คุณสมบัติ UNIVERGE SV9100

  • รองรับเทคโนโลยี SIP Trank Multi-carrier ช่วยให้การทำงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและยังช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนของการโทรออก อีกด้วย
  • รองรับได้ทั้งเทคโนโลยี VOIP และการสื่อสารระบบ Voice ในรูปแบบเดิมสามารถทำงานบนเครือข่าย IP แบบเต็มรูปแบบเพียงอย่างเดียว หรือการทำงานร่วมกันกับตู้สาขาแบบเดิม ที่ใช้เทคโนโลยี Circuit-switch ด้วยระบบ SV9100 เพียงระบบด้วย
  • พรั่งพร้อมด้วยแอพพลิเคชั่น สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งมาพร้อมกับระบบได้สะดวกง่ายดายเพียงแค่ทำการ activate license เท่านั้น
  • ปรับเปลี่ยนได้ตามขนาดของธุรกิจ สามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการของธุรกิจที่เติบโตขึ้น
  • โครงสร้างแบบ Stackabie Chassis ของ SV9100 รองรับการทำงานต่างๆ ของเชร์ฟเวอร์ มีเดียเกตเวย์ มีเดียคอนเวอร์เตอร์ โดยผ่านจากชุดเพียงชุดเดียว

 

IP and   Digital Desktop Telephones

โทรศัพท์ระดับพรีเมียมที่เหมาะกับผู้ใช้งานทุกคนในองค์กรของคุณ


ไม่มีวิดิโอ