Panasonic

Panasonic

โทรศัพท์อนาล็อกคีย์แบบมีจอ 12 ปุ่ม รุ่น KX-AT7730X
รายละเอียดสินค้า
แบรนด์: Panasonic
ฟังก์ชั่น:
แบบอนาล็อคคีย์ รุ่นใหม่ (สีขาว) เพื่อใช้เฉพาะกับตู้สาขา PANASONIC รุ่น KX-TES824/KX-TEM824 /KX-TEB308/KX-TA308/616 เป็นต้น
• จอแสดงผล 1 บรรทัด 16 ตัวอักษร
• สนทนาได้โดยไม่ต้องยกหู
• ปุ่มสายนอกโปรแกรมได้พร้อมไฟ LED 12 ปุ่ม แสดงสถานะสายนอก หรือ สายใน หรือ ปุ่มสายด่วน
• ปรับระดับเสียงลำโพง, ปรับระดับเสียงหูฟัง
• ปุ่มเรียกใช้งานง่าย ตามคุณสมบัติ เช่น ปุ่ม Conference, ค้นหาสะดวกด้วยปุ่ม Navigator,
• ปรับระดับเสียงกริ่ง, ปรับระดับความชัดของหน้าจอ
• รับสายภายนอกอัตโนมัติ
• ตัดเสียงพูดเข้าไมโครโฟน– สามารถต่อชุดหูฟังภายนอกได้


แบรนด์: Panasonic
ฟังก์ชั่น:
แบบอนาล็อคคีย์ รุ่นใหม่ (สีขาว) เพื่อใช้เฉพาะกับตู้สาขา PANASONIC รุ่น KX-TES824/KX-TEM824 /KX-TEB308/KX-TA308/616 เป็นต้น
• จอแสดงผล 1 บรรทัด 16 ตัวอักษร
• สนทนาได้โดยไม่ต้องยกหู
• ปุ่มสายนอกโปรแกรมได้พร้อมไฟ LED 12 ปุ่ม แสดงสถานะสายนอก หรือ สายใน หรือ ปุ่มสายด่วน
• ปรับระดับเสียงลำโพง, ปรับระดับเสียงหูฟัง
• ปุ่มเรียกใช้งานง่าย ตามคุณสมบัติ เช่น ปุ่ม Conference, ค้นหาสะดวกด้วยปุ่ม Navigator,
• ปรับระดับเสียงกริ่ง, ปรับระดับความชัดของหน้าจอ
• รับสายภายนอกอัตโนมัติ
• ตัดเสียงพูดเข้าไมโครโฟน– สามารถต่อชุดหูฟังภายนอกได้

ไม่มีวิดิโอ