ไม้กั้นรถ Car Park System

ไม้กั้นรถ Car Park System

CMW1023/1024/1026/1226
รายละเอียดสินค้า
 1. มีระบบกุญแจฉุกเฉิน สามารถปลดล็อค (Clutch Device) ยกขึ้นได้ใน ขณะที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
 2. แกนกลางของเครื่องและสปริงถูกหุ้มป้องกันการเสียหาย
 3. เคส ของมอเตอร์หุ้ม ด้วย Aluminum alloy เพื่อ ป้องกันสิ่งแปลกปลอม
 4. มีพัดลมระบายความร้อนสำหรับมอเตอร์ เพื่อยืดอายุการใช้งานของ มอเตอร์ให้นานขึ้น
 5. มีโฟโต้อิเล็กทริกลิมิตสวิตซ์สำหรับตรวจสอบสถานะ ขึ้น/ลง ของไม้แขนกั้น
 6. หากไม้แขนกั้นปิดกระแทกกับวัตถุจะเด้งกลับอัตโนมัติ
 7. สามารถตั้งหน่วงเวลาให้ไม้แขนกั้นปิดได้ 5 , 10 , 20 วินาที ตามต้องการ
 8. รองรับ อินฟาเรดเซนเซอร์ เพื่อป้องกันการปิดแขนกั้นโดยรถ (option)
 9. รองรับการเชื่อมต่อ Loop detector ทั้งแบบ External และ Internal (option)
 10. รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณไฟจารจร สีเขียวเมื่อไม้แขนกันเปิดสุดและสีแดงเมื่อไม้แขนกั้น กำลังลงหรือปิดสุด
 11. รีโมทคอนโทรลแบบสาย/แบบไร้สาย ความถี่ (418 MHz)
 12. การเชื่อมต่อ RS485 (option)


 1. มีระบบกุญแจฉุกเฉิน สามารถปลดล็อค (Clutch Device) ยกขึ้นได้ใน ขณะที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง
 2. แกนกลางของเครื่องและสปริงถูกหุ้มป้องกันการเสียหาย
 3. เคส ของมอเตอร์หุ้ม ด้วย Aluminum alloy เพื่อ ป้องกันสิ่งแปลกปลอม
 4. มีพัดลมระบายความร้อนสำหรับมอเตอร์ เพื่อยืดอายุการใช้งานของ มอเตอร์ให้นานขึ้น
 5. มีโฟโต้อิเล็กทริกลิมิตสวิตซ์สำหรับตรวจสอบสถานะ ขึ้น/ลง ของไม้แขนกั้น
 6. หากไม้แขนกั้นปิดกระแทกกับวัตถุจะเด้งกลับอัตโนมัติ
 7. สามารถตั้งหน่วงเวลาให้ไม้แขนกั้นปิดได้ 5 , 10 , 20 วินาที ตามต้องการ
 8. รองรับ อินฟาเรดเซนเซอร์ เพื่อป้องกันการปิดแขนกั้นโดยรถ (option)
 9. รองรับการเชื่อมต่อ Loop detector ทั้งแบบ External และ Internal (option)
 10. รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณไฟจารจร สีเขียวเมื่อไม้แขนกันเปิดสุดและสีแดงเมื่อไม้แขนกั้น กำลังลงหรือปิดสุด
 11. รีโมทคอนโทรลแบบสาย/แบบไร้สาย ความถี่ (418 MHz)
 12. การเชื่อมต่อ RS485 (option)

ไม่มีวิดิโอ