INFRARED PHOTO SENSOR

INFRARED PHOTO SENSOR

CMW103
รายละเอียดสินค้า

- Photo Sensor อุปกรณ์ Safety ระบบไม้กั้นรถยนต์แบบเดินสาย
- ในการติดตั้ง รุ่นนี้จะมีเสาในตัว การติดตั้งจึงติดแยกออกมาบริเวณข้างๆไม้กั้น เหมือนรุ่น CMW101 ต่างกันที่ดีไซน์
- ทำหน้าที่หลักๆได้ 2 อย่างคือ สั่งไม้ปิดเมื่อรถขับผ่าน หรือใช้ Safety ไม่ให้แขนกั้นปิดลงเมื่อมีสิ่งใดๆ ขวางลำแสงอยู่
- สำหรับ ดิจิตอล บิซ อุปกรณ์นี้ส่วนใหญ่จะใช้ทำหน้าที่ Safety ซึ่งเหตุผลที่ไม่ได้ใช้ทำหน้าที่สั่งไม้ปิดเพราะ อาจเกิดความผิดพลาดได้เนื่องจากไม่ว่าสิ่งใดที่ตัดผ่านลำแสงอุปกรณ์นี้จะตรวจจับทั้งหมด ไม่กั้นจะปิดลงในขณะที่ รถอาจยังไม่ได้ออกตัวได้


- Photo Sensor อุปกรณ์ Safety ระบบไม้กั้นรถยนต์แบบเดินสาย
- ในการติดตั้ง รุ่นนี้จะมีเสาในตัว การติดตั้งจึงติดแยกออกมาบริเวณข้างๆไม้กั้น เหมือนรุ่น CMW101 ต่างกันที่ดีไซน์
- ทำหน้าที่หลักๆได้ 2 อย่างคือ สั่งไม้ปิดเมื่อรถขับผ่าน หรือใช้ Safety ไม่ให้แขนกั้นปิดลงเมื่อมีสิ่งใดๆ ขวางลำแสงอยู่
- สำหรับ ดิจิตอล บิซ อุปกรณ์นี้ส่วนใหญ่จะใช้ทำหน้าที่ Safety ซึ่งเหตุผลที่ไม่ได้ใช้ทำหน้าที่สั่งไม้ปิดเพราะ อาจเกิดความผิดพลาดได้เนื่องจากไม่ว่าสิ่งใดที่ตัดผ่านลำแสงอุปกรณ์นี้จะตรวจจับทั้งหมด ไม่กั้นจะปิดลงในขณะที่ รถอาจยังไม่ได้ออกตัวได้

ไม่มีวิดิโอ