เครื่องอ่านบัตรระยะใกล้

เครื่องอ่านบัตรระยะใกล้

HIP CMXF110
รายละเอียดสินค้า

กล่องอะคีลิคสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบัตร CMXF110 ของทาง HIP ระบบไม้กั้นรถยนต์ โดยกล่องอะคีลิคจะช่วยขยายสัญญาณการอ่านบัตรของหัวอ่าน CMXF110 จากเดิมที่เคยอ่านบัตร proximity card 1.8 (RFID) แบบธรรมดา ระยะอยู่ที่ 30 เซ็นติเมตร ให้สามารถอ่านได้ไกลถึง 60 - 80 เซ็นติเมตร ช่วยให้การใช้งานง่ายขึ้น กล่องอะคีลิคสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบัตร CMXF110 ของทาง HIP ระบบไม้กั้นรถยนต์ โดยกล่องอะคีลิคจะช่วยขยายสัญญาณการอ่านบัตรของหัวอ่าน CMXF110 จากเดิมที่เคยอ่านบัตร proximity card 1.8 (RFID) แบบธรรมดา ระยะอยู่ที่ 30 เซ็นติเมตร ให้สามารถอ่านได้ไกลถึง 60 - 80 เซ็นติเมตร ช่วยให้การใช้งานง่ายขึ้น 


ไม่มีวิดิโอ