เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ HIP

CMIF68S (700FACES)
รายละเอียดสินค้า
 • รองรับใบหน้าได้สูงสุด 700 ใบหน้า 5,000 ลายนิ้วมือ, 1,000 บัตรและรหัสผ่าน
 • เก็บข้อมูลรายการบันทึกได้สูงถึง 160,000 รายการ
 • อ่านใบหน้าได้ภายใน 0.5 วินาที
 • หน้าจอสี 2.8 นิ้ว TFT
 • รูปทรงสวยงามทันสมัย ใช้งานง่าย ทนทาน
 • เมนูมีให้เลือก 2 ภาษา ไทย/อังกฤษ พร้อมเสียงตอบรับทั้งไทยและอังกฤษ
 • ใช้งานได้ทั้งสำหรับบันทึกเวลาการทำงานและทำงานร่วมกับชุดควบคุมประตู
 • ตัวเครื่องสามารถให้รายงานได้ 2 แบบ คือให้รายงานแบบ easy report ในรูปแบบ excel และ text file เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมคำนวณเวลา premium time
 • รองรับการเชื่อมต่อได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ผ่านระบบเน็ตเวิร์ค (LAN), USB Flash Drive และ USB Link


 • รองรับใบหน้าได้สูงสุด 700 ใบหน้า 5,000 ลายนิ้วมือ, 1,000 บัตรและรหัสผ่าน
 • เก็บข้อมูลรายการบันทึกได้สูงถึง 160,000 รายการ
 • อ่านใบหน้าได้ภายใน 0.5 วินาที
 • หน้าจอสี 2.8 นิ้ว TFT
 • รูปทรงสวยงามทันสมัย ใช้งานง่าย ทนทาน
 • เมนูมีให้เลือก 2 ภาษา ไทย/อังกฤษ พร้อมเสียงตอบรับทั้งไทยและอังกฤษ
 • ใช้งานได้ทั้งสำหรับบันทึกเวลาการทำงานและทำงานร่วมกับชุดควบคุมประตู
 • ตัวเครื่องสามารถให้รายงานได้ 2 แบบ คือให้รายงานแบบ easy report ในรูปแบบ excel และ text file เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมคำนวณเวลา premium time
 • รองรับการเชื่อมต่อได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ผ่านระบบเน็ตเวิร์ค (LAN), USB Flash Drive และ USB Link

ไม่มีวิดิโอ